Minimum spreeknormen

Leeftijd  Wat een kind minimaal moet kunnen 
12 – 18 maanden – Begrijpt opdrachtjes met twee woorden
– Kan één of meer lichaamsdelen aanwijzen
– Veel en gevarieerd brabbelen met af en toe een herkenbaar woord
18 – 24 maanden – 5 tot 10 woordjes
2.0 – 2.6 jaar – Begrijpt zinnetjes met drie woorden
– Tweewoorduitingen; woordopbouw nog onvolledig
2.6 – 3.0 jaar – Driewoorduitingen; woordopbouw nog onvolledig
3.0 – 3.6 jaar – Drie tot vijfwoorduitingen
– Ongeveer de helft is verstaanbaar
3.6 – 4.0 jaar – Vertelt spontaan wel eens een verhaaltje
– 50-75% verstaanbaar
4.0 – 5.6 jaar – Kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes
– Enkelvoudige zinnen; problemen met meervoudsvormen en vervoegingen
– 75-90% verstaanbaar
5-6 jaar – Goed gevormde, ook samengestelde zinnen
– Goed verstaanbaar
– Concreet taalgebruik