Vergoedingen

Uw huisarts, specialist of tandarts kan u verwijzen voor logopedisch onderzoek en/of behandeling.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen voor een informatiefgesprek omdat u of uw kind klachten heeft of, omdat u zich ongerust maakt over het praten van uw kind.

Wij behandelen zowel jonge als oudere kinderen, jongeren en volwassenen en ouderen.
Bij medische redenen ook aan huis.

Vergoeding logopedie valt binnen het basispakket.
Betalingsvoorwaarden worden met u na het eerste gesprek besproken.

Bij het eerste gesprek ontvangt u verdere informatie over het verloop van een eventuele behandeling.

U kunt zich telefonisch aanmelden.

Tarieven 2015

Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor 2015 is dit eigen risico wettellijk vastgesteld op € 375,–. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen zal dus niet met een eigen risico verrekend worden.

Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw ziektekostenverzekering.

Een afspraak dient 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, telefonisch of via de mail. Wanneer dat niet het geval is en/of u bent uw afspraak vergeten dan brengen wij, ongeacht de reden, 75% van de kosten bij u als cliënt in rekening.