Voice profiler

Al ruim 5 jaar is er een systeem op markt, de Voice Profiler genaamd, waarmee de stemkwaliteit op een eenvoudige manier objectief in beeld kan worden gebracht. Ook is het mogelijk de behaalde stemverbetering in kaart te brengen. Het systeem waarvan de basis ontwikkeld is aan de Vrije Universiteit leent zich er dan ook uitstekend voor om stemtherapie te evalueren. Inmiddels hanteert de Logopedie praktijk Steenwijk de advanced versie van de Voice Profiler. Hier kunt u een fonetogram laten maken met nadere toelichting van natuurlijk deskundige logopedisten.

Ook kan met de Voice Profiler de jitter en shimmer in kaart worden gebracht. De jitter beschrijft de (on)regelmaat van de stembandtrillingen in de duur van een stemperiode (het een maal open en dichtgaan van de stemplooien). In onderstaande figuur is de jitter in het fonetogram zichtbaar.

De jitter varieert van 1% (groen) tot 2-4% rood (pathologisch).De shimmer wordt gebruikt als maat voor de turbulentieruis. De jitter en shimmer samen kunnen specifieke informatie opleveren over de rauwheid/heesheid van de stem.Als laatste kan met de Voice Profiler de crestfactor worden gemeten. De crestfactor beschrijft het akoestisch effect van het sluiten van de stemplooien.

Door de uitgebreide mogelijkheden van de Voice Profiler is het systeem ook uitermate geschikt om de kwaliteit van de zangstem in kaart te brengen. Op het Haagse conservatorium blijkt het systeem al geruime tijd hiervoor gebruikt te worden.
Logopediepraktijk Steenwijk is ook in het bezit van de advanced versie van de Voice Profiler.

Dat de Voice Profiler inmiddels grote belangstelling kent vanuit zowel de logopedie- als KNO-hoek is gezien de mogelijkheden en de directe interactie met de patiƫnt niet zo verwonderlijk.

Heeft u interesse in het maken van een fonetogram dan kunt u contact opnemen met logopediepraktijk Steenwijk.