Specialisaties

 

Stem

Voice profiler
Met de Voice Profiler kan de stemkwaliteit op een eenvoudige manier objectief in beeld worden gebracht. Ook is het mogelijk de behaalde stemverbetering in kaart te brengen. Het systeem waarvan de basis ontwikkeld is aan de Vrije Universiteit leent zich er dan ook uitstekend voor om stemtherapie te evalueren. Inmiddels hanteert de Logopedie praktijk Steenwijk de advanced versie van de Voice Profiler. Hier kunt u een fonetogram laten maken met nadere toelichting van natuurlijk deskundige logopedisten.

Zelfvertrouwen begint bij je stem

Vorig jaar hebben Pieter en Magda in Rotterdam level 1 en level 2 gevolgd van de “Estill Training System”.
Magda heeft in level 2 een masterclass ontvangen van de cursusleider Alberto den Doest, geen onbekende in de zang wereld. In zijn hogeschool, leidt hij verschillende musicalsterren op.

De zangeres Jo Estill ontwikkelde een schema, om zo tot verschillende klankkwaliteiten te komen. Alle muziekstijlen worden in deze cursus in kaart gebracht. Welke spieren gebruik je? Kun je dat zien, horen en voelen? Zo word goed duidelijk wat gezond zingen is, zowel in pop, jazz of klassiek. Dit jaar hebben Pieter en Magda nog een dag gevolgd, waarbij het accent lag op pop en jazz muziek.
Boeiend en inspirerend.

 

Stottertherapie

Naast de  reguliere opleiding hebben Pieter en Magda zich gespecialiseerd in stottertherapie. Naast het doorlopen van de Doetinchemse Methode  heeft Pieter ook de tweede fase opleiding Stottertherapie te Rotterdam gevolgd.

De complexe stotterproblematiek vereist extra kennis en vaardigheden om dit goed te begeleiden. Er zijn sociale en emotionele kanten aan het stotteren. Zowel psychologische als gedragstherapeutische principes komen in de behandeling aan de orde. Ook het trainen van vloeiend spreken vereist een goede beheersing van de vloeiendheidstechnieken die we aanbieden. Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging Voor Stottertherapie zorgt ervoor om ons te blijven scholen en de ontwikkelingen in dit vakgebied bij te houden. Zo werken wij bijvoorbeeld  naast de reguliere behandeling van stotterende kinderen ook met de Lidcombe therapie.

Ik stotter… nou en!!

Voor ouders van kinderen met beginnend stotteren hebben we een vragenlijst opgenomen om te beslissen of het verstandig is om contact op te nemen met een stottertherapeut.

“Als een kind buikpijn heeft geef je een beker warme melk”, maar wat doe je als een kind begint te stotteren? Vaak kunnen adviezen in een eerste gesprek al veel verduidelijken en gaat u met een aantal concrete aanwijzingen naar huis.

We begeleiden jonge mensen die stotteren op het vervolgonderwijs, geven hen zelfvertrouwen en we zorgen ervoor dat het stotteren minder negatieve invoed heeft op hun leven en  studiekeuze.

Ook volwassenen hebben baat bij een op maat gesneden behandeling.Deze behandeling kan bestaan uit : het in kaart brengen van het probleem/een haalbare doelstelling vaststellen/werken aan vloeiendheidstraining/verbeteren van sociale contacten /spreekangst en spanning verminderen.Begeleiding na een behandeltraject is ook mogelijk;bijvoorbeeld een halfjaarlijkse evaluatie of contact houden via email,net waar behoefte aan is.

Stottertherapie wordt vergoed vanuit het basispakket.

 

Manuele facilitatie van de larynx

Manuele facilitatie is een methode om spierspanning bij stem en keelklachten te verminderen. Door gebruik te maken van technieken uit de manuele therapie worden spieren en structuren in en rond de larynx ontspannen en meer mobiel gemaakt. De ervaring met deze techniek is positief. Het aanleren van nieuwe stemtechnieken gaat sneller omdat het steminstrument zelf meer ontspannen is. Ook globusklachten kunnen met deze methode goed verholpen worden. Inmiddels heeft Pieter het derde deel van de cursus “manuele facilitatie van de larynx” aan het Radboudziekenhuis te Nijmegen met succes afgerond.

De logopedist als fysiotherapeut aan de slag

 

 

Logopedie en Tandheelkunde

“De mond is meer dan een rij tanden”

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. 

Steenwijk zoekt, met succes, steeds meer aansluiting bij tandartsen en orthodontisten. Over en weer neemt het overleg toe, wat ten goede komt voor de cliënt in onze praktijk.
U kunt van ons verwachten dat we metingen doen hoe sterk de spieren zijn rondom de mond. Ook het maken van foto’s van de mond en het gebit, behoort bij de behandeling. Indien nodig wordt een trainer aangeraden. De ouders krijgen daar uiteraard uitleg bij.

De effecten zijn duidelijk zichtbaar. Onderstaand een paar foto’s van voor, tijdens en na de behandeling. Hierbij is allereerst het speengedrag afgeleerd.

 

Stressreductie

Even op adem komen? Adem te kort? Snel en vaak moeten ademhalen?

Er komt soms heel wat op ons af, we zijn chronisch actief. Het gaspedaal wordt voortdurend stevig ingedrukt,met allerlei gevolgen voor ons lichaam. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat veel “moderne” ziektes hun oorsprong hebben in de verstoring van ons balans. Het gaspedaal staat voor actie, maar wanneer komt het rempedaal in zicht? Het lichaam kan optimaal functioneren wanneer het activerende gedeelte en het rustgevende gedeelte in even wicht is. Er zijn vele technieken, denk aan yoga of mindfullness ,die dit evenwicht herstellen. Enkele jaren geleden is in Californië, veel onderzoek gedaan naar het fenomeen Hartcoherentie. Hartcoherentie methode gaat er van uit dat het hartritme ( het ritme tussen 2 hartslagen) je emotionele toestand beter weerspiegelt dan enig ander orgaan.

Hoe kan ik hartcoherentie bereiken?

Met behulp van biofeedback apparatuur ,kun je op je computer een grafische weergave zien van je Heart Rate Variaillity.

Wat is Heart Rate Variabillity  ( HRV) 

HRV is de variatie in duur tussen een serie achtereenvolgende hartslagen. Het autonome zenuwstelsel is het gedeelte van het zenuwstelsel dat de onwillekeurige, onbewust ( buiten de wil om ) functionerende processen verzorgt. Zoals die van de spijsvertering ,bloedsomloop, stofwisseling, hormoonspiegels en ademhaling.

Deze tak van het zenuwstelsel is op te splitsen in het sympathische zenuwstelsel (het gaspedaal van uw lichaam) en het parasympatische zenuwstelsel (het rempedaal van uw lichaam). Het autonome zenuwstelsel kan met zijn stimulerende en remmende invloed de HRV bepalen. Deze systemen zijn voortdurend bezig om het hart te versnellen of om af te remmen. daarom is de pauze tussen twee opeenvolgende hartslagen niet gelijk.

Wanneer we ontspannen zijn is  de hartcoherentie groter, dan wanneer we gestrest zijn ,gespannen ,dan zal de hartcoherentie afnemen of hellemaal niet aanwezig zijn. Door middel van de hartcoherentie training leer je ,zie en voel je wat het effect van je ademhaling is op je hartritme variabiliteit. Je ziet je eigen hartslag, en je leert wat ontstressen met je lichaam doet.

Uit onderzoek van Robert Reiner 2008 blijkt ook dat driekwart van de proefpersonen beter en sneller konden ontspannen door gebruik te maken van een biofeedback apparatuur tijdens de hartcoherentie training,in vergelijking met niet begeleide ademhalingsoefeningen in de hartcoherentie training.

Hartcoherentie training kunnen we op ieder moment toepassen. Wanneer je in een stressvolle situatie zit,kun je niet eerst een kwartiertje gaan mediteren. Door het oefenen van je hartcoherentie,kun je jezelf deze methode wel ter plekke in een rustige toestand brengen.

Door je aandacht op je ademhaling te richten,en deze te vertragen en verdiepen,geef je je lichaam vanuit de binnenste lagen van de hersenen de opdracht om rustig te worden.

Dit heeft meer inpakt, en is sneller dan je zelf moed in te praten door positieve gedachten te formuleren. Door deze ademhalingsoefeningen regelmatig te trainen en te herhalen ,train je jezelf in het beïnvloeden van je emoties.

Logopediepraktijk Steenwijk, heeft naast de gebruikelijke ontspanning en adem technieken, deze apparatuur aangeschaft om ook inzichtelijk te maken wat hartcoherentie met je doet. Met een sensor in je oor, krijg je feedback op hartcoherentie. Bij de kleur groen heb je hoge coherentie. Deze is te trainen en te ontwikkelen.

Wilt u er meer van weten? Mail of bel naar 0521-515184/321381.

 

Cursus: NLP

3-daagse introductietraining Neuro Linguïstisch Programmeren voor logopedisten.

NLP in de logopedie:

 • Je leert je eigen communicatieve vaardigheden te vergroten ,om je werk doeltreffender te maken.
 • Je leert doelgericht te werken aan het opbouwen van een goed contact, door je eigen woordkeuze af te stemmen op de reactie van de ander.
 • Je leert om haalbare doelen te formuleren, in communicatie bestaat geen mislukking, enkel feedback.
 • Je leert luisteren waar de behoeften liggen van je cliënt,

Deze training heeft een speels en open karakter, bestaat uit een deel theorie, maar nog meer uit oefenen en het ondergaan van oefeningen .Zelf ervaren is de beste manier om het je eigen te maken. Je kunt de wind niet veranderen maar wel de stand van de zeilen
Wat:
3-daagse introductie-training NLP voor logopedisten en leerkrachten, incl. koffie, lunch en reader.
Wanneer:
Binnenkort
Kosten:
€525,00 te betalen op banknr: 84.81.63.028 t.n.v. Logopedie Praktijk te Steenwijk
Plaats:
Logopediepraktijk Steenwijk, Gezondheidscentrum Sluisweg 8
Docent:
Magda Harmsma-Bakker
Logopedist en NLP Master Practioner geautoriseerd kernkwadranttrainer.
Aanmelden via:
E-mail: m.bakker@logopediesteenwijk.nl of telefoon: 0521-321381
Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname!

Aanmelden

 

Cursus: Ken je stem

De stem is een geweldig instrument die we graag bespelen. Zoals de knieën voor een voetballer belangrijk zijn, zo is de stem voor zangers belangrijk, want een zanger vergt net zoveel van zijn strottenhoofd als de voetballer van zijn knieën. Een goede begeleiding/training kan klachten voorkomen.

Klachten zoals:
Het is net of er wat in mijn keel zit, ik kan niet meer hoog zingen, mijn stem doet het niet goed, ik kan niet meer luid praten, ze horen me niet, ik heb keelklachten na het zingen.

Wij hebben ons in deze praktijk in het gezondheidscentrum Steenwijkerland gespecialiseerd op het gebied van de stem m.n.

 • Manuele facilitatie van de larynx
 • Stembehandeling  met  verschillende methodes: EVTS/PAHN/COBLENZ/SVEND SMITH
 • Adem/ontspanning/heart math
 • Stemmeting d.m.v. een  fonetogram
 • Zangstem
 • Stemverandering bij genderdysphorie

Om met deze gespecialiseerde behandeling kennis te maken bieden we een tweetal workshops aan:

 • Workshop 1: De stem in de hand(wat is manuele faciliataie BIJ HYPERTONIE van de spreek en zangstem)
 • Workshop 2: De stem in het gehoor( het bepalen van de omvang en dynamiek van de stem)

Mocht u verdere interesse hebben in het laten maken van een eigen fonetogram inclusief advies over uw stem en/of een diagnostisch onderzoek hypertonie van de spreek/zangstem inclusief advies, dan kunt u een afspraak maken.

Kosten €75,00 voor beide sessies, all-in.

Aanmelden