De praktijk

Vooruit kijken

We hebben een vaste werkplek in het gezondheidscentrum maar bieden nu ook logopedie op schoollocatie  aan zoals op het kindcentrum Claus en Kindcentrum Bernhard. Voordelen: logopedie op locatie, onder schooltijd, er is gemakkelijk overleg met de leerkracht. En logopedie zit in het basispakket.

Verschillende doelgroepen

We richten ons bewust op alle doelgroepen. We hebben een breed aanbod op het gebied van stem, adem, gehoor, taal en slikken. Denk aan: Parkinson/ afasie/ Copd/ Voeding/ OMFT/ NT2/ Stotteren/ Stressreductie/ Dyslexie.

Meten is weten

We maken deel uit van de kwaliteitskring Steenwijk e.o. We komen regelmatig met  een groep enthousiaste  logopedisten uit de Regio bijelkaar om de kwaliteit van ons aanbod te bespreken en nieuws op logopediegebied uit tewisselen. Heel leerzaam!!!

Nieuwe ontwikkelingen

Manuele facilitatie van de stem. Stressreductie d.m.v.hearthmath.
Stem in zicht cursus.
NLP cursus voor leerkrachten en logopedisten.

Enquete

Wat kan beter!leggen we het u goed uit? Zijn we goed bereikbaar/Bent u tevreden? Jaarlijks houden we een patient tevredenheidsonderzoek en nemen tips en adviezen mee om onze praktijk te verbeteren.